композитор

Шарль Гуно

June 17, 1818 - Париж (Фра́нция) — October 18, 1893 - Сен-Клу (Фра́нция)