«Дон Жуан» Моцарта

Опера в двух действиях Моцарта на либретто Лоренцо да Понте