Logo Rolex
Orquesta de Cámara de París

Orquesta de Cámara de París

Biografía

Honorary Music Director: John Nelson

The Ensemble orchestral de Paris was created in 1978 by the City of Paris as its only official chamber orchestra. John Nelson was its Music Director from 1998 to 2008.

Leer más

Orquesta de Cámara de París, todos los videos (4)